Weideperiode

De weilanden waarin de paarden in de deze periode verblijven liggen rondom ons bedrijf. Gezien deze ligging is ook in de zomerperiode vrijwel de gehele dag toezicht op de paarden mogelijk.

De groepen worden zoveel mogelijk samengesteld op basis van leeftijd en geslacht. De weilanden zijn afgezet met beoband en schrikkoord, daarnaast zijn de afrasteringen waar mogelijk landschappelijk ingepast middels aanplant van heggen.

De paarden worden regelmatig omgeweid. Voor een optimaal weilandbeheer worden naast paarden ook andere grazers (limousine koeien) ingezet. Dit om mestplekken te voorkomen en de wormdruk te beperken. Halverwege het weideseizoen worden de paarden bekapt en ontwormd.

...Terug

WebDesign : GSD ICT-Services BV